Loại văn bản:
Nội dung:
Số hiệuNgày ban hànhTrích dẫnCQ ban hànhTải file
36/KH-UBND 07/06/2022 KẾ HOẠCH SẢN XUẤT VỤ MÙA 2022, VỤ ĐÔNG NĂM 2022-2023 ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HỒNG PHONG Tải file Tải về
37/KH-UBND 07/06/2022 KẾ HOẠCH Kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng, đến năm 2030” trên địa bàn xã Hồng Phong ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HỒNG PHONG Tải file Tải về
1436/QĐ-UBND 31/03/2022 Quyết định về việc công khai danh mục thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 thuộc phạm vi, chức năng của Ủy ban nhân dân xã Hồng Phong UBND xã Hồng Phong Tải file Tải về
1417/QĐ-UBND 28/03/2022 Quyết định Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên Cổng Dịch vụ công xã Hồng Phong UBND xã Hồng Phong Tải file Tải về
23/KH-UBND 17/03/2022 KẾ HOẠCH Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng trên địa bàn xã Hồng Phong năm 2022 UBND xã Hồng Phong Tải file Tải về
21/KH-UBND 15/03/2022 KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2022 UBND xã Hồng Phong Tải file Tải về
10/BC-UBND 10/03/2022 BÁO CÁO Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý I năm 2022 UBND xã Hồng Phong Tải file Tải về
15/KH-UBND 07/03/2022 Kế hoạch kiểm điểm và khắc phục các tồn tại, hạn chế trong công tác cải cách hành chính năm 2021 UBND xã Hồng Phong Tải file Tải về
1038/QĐ-UBND 04/03/2022 Quyết định về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia theoTCVN ISO 9001:2015 UBND xã Hồng Phong Tải file Tải về
10/KH-UBND 28/02/2022 Kế hoạch thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật xã Hồng Phong năm 2022 UBND xã Hồng Phong Tải file Tải về
739/QĐ-UBND 25/02/2022 Quyết định về việc ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2022 trên địa bàn xã Hồng Phong UBND xã Hồng Phong Tải file Tải về
687/QĐ-UBND 24/02/2022 Quyết định Về việc kiện toàn Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, Một cửa liên thông tại UBND xã Hồng Phong năm 2022 UBND xã Hồng Phong Tải file Tải về
13/KH-UBND 21/02/2022 Kế hoạch thực hiện “Đề án OCOP tỉnh Hải Dương” trên địa bàn xã Hồng Phong năm 2022 UBND xã Hồng Phong Tải file Tải về
13/KH-UBND 21/02/2022 Kế hoạch tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 UBND xã Hồng Phong Tải file Tải về
399/QĐ-UBND 18/02/2022 Quyết định về việc ban hành Quy chế phối hợp tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo trên địa bàn xã Hồng Phong UBND xã Hồng Phong Tải file Tải về
04/KH-UBND 12/02/2022 KẾ HOẠCH Tuyên truyền thực hiện cải cách hành chính nhà nước năm 2022 trên địa bàn xã Hồng Phong UBND xã Hồng Phong Tải file Tải về
739/QĐ-UBND 08/02/2022 Quyết định về việc..... UBND xã Hồng Phong Tải file Tải về
155/QĐ-UBND 26/01/2022 Quyết định Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo phổ biến giáo dục pháp luật UBND xã Hồng Phong Tải file Tải về
2/KH-UBND 24/01/2022 Kế hoạch Triển khai thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/07/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường,thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật UBND xã Hồng Phong Tải file Tải về
06/KH-UBND 17/01/2022 Kế hoạch thực hiện công tác Tư pháp năm 2022 UBND xã Hồng Phong Tải file Tải về;
12
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 08 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1435
Trước & đúng hạn: 1435
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:18/08/2022 12:00:32)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ HỒNG PHONG - HUYỆN NINH GIANG

Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Văn Không

Địa chỉ: xã Hồng Phong, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương

Điện thoại:  0979.817.815

Email: nguyenvankhong72@gmail.com

 
Đang truy cập: 2
Hôm nay: 5
Tất cả: 13,228