Loại văn bản:
Nội dung:
Số hiệuNgày ban hànhTrích dẫnCQ ban hànhTải file
09/TB-UBND 28/02/2023 Thông báo Về việc niêm yết công khai Quyết định số 12/2023/QĐ-UBND ngày 14/02/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương UBND xã Hồng Phong Tải file Tải về;Tải về;
23/KH-UBND 28/02/2023 Kế hoạch bảo tồn văn hoá phi vật thể phường nghệ thuật múa rối nước Hồng Phong UBND xã Hồng Phong Tải file Tải về
21/KH-UBND 22/02/2023 Kế hoạch thực hiện chương trình phát triển thanh niên và nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý Nhà nước về thanh niên trên địa bàn xã Hồng Phong UBND xã Hồng Phong Tải file Tải về
19/KH-UBND 21/02/2023 Kế hoạch công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2023 trên địa bàn xã Hồng Phong UBND xã Hồng Phong Tải file Tải về
20/KH-UBND 21/02/2023 Kế hoạch thực hiện công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn xã Hồng Phong năm 2023 UBND xã Hồng Phong Tải file Tải về
13/KH-UBND 06/02/2023 Kế hoạch thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn xã Hồng Phong năm 2023 UBND xã Hồng Phong Tải file Tải về
11/KH-UBND 01/02/2023 Kế hoạch công tác văn hoá và thông tin năm 2023 UBND xã Hồng Phong Tải file Tải về
06/KH-UBND 30/01/2023 Kế hoạch Tổ chức lễ phát động trồng cây mùa xuân Quý Mão và trồng cây phân tán xã Hồng Phong năm 2023 UBND xã Hồng Phong Tải file Tải về
04/TB-UBND 16/01/2023 HÔNG BÁO Về việc niêm yết công khai thủ tục hành chính và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Tư pháp - Hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã Hồng Phong theo quyết định số 3402/QĐ-UBND ngày 16/12/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương UBND xã Hồng Phong Tải file Tải về
09/QĐ-UBND 12/01/2023 Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo phòng, chốngdịch bệnh ở người xã Hồng Phong UBND xã Hồng Phong Tải file Tải về
02/KH-UBND 11/01/2023 Kế hoạch Tuyên truyền Cải cách hành chính nhà nước xã Hồng Phong năm 2023 UBND xã Hồng Phong Tải file Tải về
12/KH-UBND 04/01/2023 Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng trên địa bàn xã Hồng Phong năm 2023 UBND xã Hồng Phong Tải file Tải về;Tải về;
03/KH-UBND 31/12/2022 Kế hoạch Cải cách hành chính nhà nước xã Hồng Phong năm 2023 UBND xã Hồng Phong Tải file Tải về;
n67n67 20/10/2022 Thực hiện “Quyết định số 2238/QĐ-TTg ngày 30/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đếnnăm 2030” trên địa bàn xã Hồng Phong UBND xã Hồng Phong Tải file Tải về
`1/-0/-0 19/10/2022 Đánh giá thực trạng hoạt động đốt vàng mã tại các cơ sở tôn giáo, cơ sở tín ngưỡng, trên địa bàn xã Hồng Phong UBND xã Hồng Phong Tải file Tải về
93 03/10/2022 Kết quả công tác xây dựng làng văn hóa, khu dân cư văn hóa, giai đoạn 2020 - 2022 trên địa bàn xã Hồng Phong UBND xã Hồng Phong Tải file Tải về
1511 29/09/2022 Quyết định kiện toàn đội dân phòng thôn Đồng Hội ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HỒNG PHONG Tải file Tải về
53 29/09/2022 Kế hoạch Kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với các cơ sở thuộc Phụ lục IV-Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ, trên địa bàn xã Hồng Phong năm 2022 ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HỒNG PHONG Tải file Tải về
Số:45/UBND-VP 23/09/2022 Công văn về việc chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương tăng cường công tác kiểm soát TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông UBND xã Hồng Phong Tải file Tải về;
Số:47/UBND-VP 23/09/2022 Công văn về việc đẩy mạnh đăng ký tài khoản trên dịch vụ công Quóc Gia UBND xã Hồng Phong Tải file Tải về
123
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 03 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 365
Trước & đúng hạn: 365
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:24/03/2023 07:19:21)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ HỒNG PHONG - HUYỆN NINH GIANG

Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Văn Không

Địa chỉ: xã Hồng Phong, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương

Điện thoại:  0979.817.815

Email: nguyenvankhong72@gmail.com

 
Đang truy cập: 2
Hôm nay: 7
Tất cả: 767,180