​​Theo đó, tỉnh Hải Dương hỗ trợ 70% mức đóng bảo hiểm y tế cho người từ đủ 65 tuổi đến dưới 70 tuổi chưa được cấp thẻ bảo hiểm y tế, thường trú trên địa bàn tỉnh .

Thời gian hỗ trợ: từ ngày 01/08/2023 đến hết ngày 31/12/2025.​​

Nội dung chi tiết: NQ ho tro muc dong BHYT.pdf