CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Hướng dẫn đánh giá sự hài lòng của người dân, tổ chức, doanh nghiệp khi sử dụng Dịch vụ công tại UBND xã Hồng Phong
26/10/2022 12:00:00

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN, TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ CÔNG TẠI UBND XÃ HỒNG PHONG


Thời gian vừa qua, UBND xã Hồng Phong đẩy mạnh công tác cải cách hành chính (CCHC), chú trọng, nâng cao chất lượng phục vụ hành chính công một cách toàn diện, hướng tới mục tiêu là phục vụ tốt nhất cho người dân và tổ chức.

Để nâng cao chất lượng phục vụ của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Hồng Phong. Trang thông tin điện tử xin hướng dẫn đánh giá sự hài lòng khi sử dụng Dịch vụ công quốc gia tại UBND xã Hồng Phong.

Cá nhân, tổ chức dễ dàng truy cập Cổng Dịch vụ công Quốc gia tại địa chỉ duy nhất https://dichvucong.gov.vn theo nhu cầu người dùng từ máy tính, máy tính bảng hoặc điện thoại di động được kết nối internet để đánh giá; từ những đánh giá làm cơ sở để UBND xã triển khai các giải pháp tiếp tục cải thiện, nâng cao chất lượng và trách nhiệm, thái độ phục vụ người dân, tổ chức.

* Các bước thực hiện

B1: https://dichvucong.gov.vn

B2: Đăng nhập Tài khoản cấp bởi Cổng dịch vụ công quốc gia

B3: Nhập số CCCD Nhập mật khẩu đã đăng ký tài khoản trên dịch vụ công Nhập mã xã thực Vào Đăng nhập (Hình 1)

Nếu quên tài khoản thực hiện các bước B1.1, B1.2 ở phần dưới

B4: Nhập mã OTP được gửi tới điện thoại Xác thực (Hình 2)

B5: Bấm vào mũi tên trỏ xuống (v) Thông tin cá nhân (Hình 3) VÀO để đánh giá, có 03 mức độ RẤT HÀI LÒNG – HÀI LÒNG – KHÔNG HÀI LÒNG

B1.1: Nếu quên Mật khẩu thì nhập số Căn cước công dân Nhấn vào Quên mật khẩu ? (Hình 1.1)

B1.2: Nhập mã OTP Đặt lại mật khẩu (Hình 1.2) → Quay lại bước 4

Chúc bạn thành công !

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 09 đã giải quyết:
99.9%
Số hồ sơ xử lý: 1931
Trước & đúng hạn: 1929
Trễ hạn: 2
Tỉ lệ trễ hạn: 0.1%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:25/09/2023 09:33:38)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ HỒNG PHONG - HUYỆN NINH GIANG

Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Văn Không

Địa chỉ: xã Hồng Phong, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương

Điện thoại:  0979.817.815

Email: nguyenvankhong72@gmail.com

 
Đang truy cập: 1
Hôm nay: 4
Tất cả: 857,326