Thông tin tuyên truyền
Thông báo Về việc triển khai thực hiện chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng dịch vụ công quốc gia
09/05/2022 12:00:00

THÔNG BÁO CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HỒNG PHONG

Về việc triển khai thực hiện chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng dịch vụ công quốc gia

Thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP, ngày 08/4/2020 của Chính phủ quy định về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; Kế hoạch số 63/KH-UBND ngày 17/3/2022 của UBND huyện Ninh Giang về triển khai thực hiện chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Để việc triển khai chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng Dịch vụ công quốc gia đạt hiệu quả góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách hành chính trên địa bàn xã Hồng Phong, Ủy ban nhân dân xã thông báo mọi người dân khi thực hiện chứng thực điện tử cần thực hiện các yêu cầu sau đây:

- Thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử: là việc cơ quan, tổ chức, cá nhân tiến hành toàn bộ hoặc một số bước thực hiện thủ tục hành chính, thủ tục giải quyết công việc bằng phương tiện điện tử thông qua các dịch vụ công trực tuyến.

- Bản sao điện tử: là bản chụp dưới dạng điện tử từ bản chính dạng văn bản giấy hoặc tập tin có nội dung đầy đủ, chính xác như nội dung ghi trong sổ gốc, bản chính dạng văn bản giấy.

- Chứng thực bản sao điện tử từ bản chính: là việc cơ quan, tổ chức có thẩm quyền căn cứ vào bản chính dạng văn bản giấy để chứng thực bản sao bằng hình thức điện tử là đúng với bản chính.

- Về giá trị pháp lý: việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử có giá trị pháp lý như các hình thức khác theo quy định của pháp luật.

Đăng ký tài khoản:

- Việc đăng ký tài khoản thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử được thực hiện tại Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công cấp bộ, cấp tỉnh hoặc sử dụng danh tính điện tử do các tổ chức cung cấp định danh điện tử đã kết nối, tích hợp với nền tảng trao đổi định danh điện tử trên Cổng dịch vụ công quốc gia. (https://dichvucong.gov.vn) 

- Việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử chỉ được thực hiện khi hồ sơ được gửi từ tài khoản đã đăng ký.

Đăng nhập tài khoản:

Tổ chức, cá nhân truy cập vào địa chỉ Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công cấp bộ, cấp tỉnh, đăng nhập tài khoản và thực hiện xác thực điện tử người dùng.

Chuẩn bị và nộp hồ sơ điện tử thực hiện thủ tục hành chính:

- Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ điện tử, kê khai mẫu đơn, tờ khai điện tử theo yêu cầu của hệ thống cung cấp dịch vụ công trực tuyến

- Sau khi hoàn thành chuẩn bị hồ sơ, mẫu đơn, tờ khai điện tử, tổ chức, cá nhân gửi đến cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận.

Bản sao điện tử đã chứng thực được ký số, đóng dấu số, kết quả được gửi trả qua môi trường điện tử, được gửi vào email của cá nhân, tổ chức hoặc tài khoản trên Cổng dịch vụ công Quốc gia; phí chứng thực bản sao điện tử từ bản chính được thu, hiện tại giống như phí chứng thực bản sao từ bản giấy.

Một bản sao điện tử được chứng thực từ bản chính có thể sử dụng nhiều lần, sử dụng nộp cho nhiều bộ hồ sơ trực tuyến khác nhau (thay vì mỗi bộ hồ sơ phải có một văn bản chứng thực riêng). Cá nhân, tổ chức đã nộp bản sao điện tử được chứng thực từ bản chính thì không phải xuất trình bản chính để đối chiếu khi thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Để thực hiện chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên cổng dịch vụ công quốc gia tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người dân khi giao dịch, Ủy ban nhân dân xã đề nghị cá nhân, tổ chức cần mang bản chính giấy tờ cần chứng thực và các giấy tờ liên quan đến trực tiếp Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Ủy ban nhân dân xã liên hệ đ/c Nguyễn Huệ Chi, Công chức Tư pháp - Hộ tịch (SĐT: 0981514278) để được hướng dẫn thực hiện./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Đặng Huy Hiến

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 05 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 669
Trước & đúng hạn: 669
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:18/05/2022 19:46:50)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ HỒNG PHONG - HUYỆN NINH GIANG

Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Văn Không

Địa chỉ: xã Hồng Phong, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương

Điện thoại:  0979.817.815

Email: nguyenvankhong72@gmail.com

 
Đang truy cập: 4
Hôm nay: 29
Tất cả: 9,811