CHÍNH TRỊ-KINH TẾ
BTV ĐẢNG UỶ, THƯỜNG TRỰC HĐND, LÃNH ĐẠO UBND XÃ HỒNG PHONG KIỂM TRA CÔNG TÁC CHUẨN BỊ BẦU CỬ TRƯỞNG THÔN NHIỆM KỲ 2022 - 2024
07/05/2022 11:07:53

Chiều ngày 07/5/2022, BTV Đảng uỷ, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND xã Hồng Phong kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2022 - 2024 tại 4 địa điểm bầu cử tại 4 thôn.

 
Đ/c Đặng Huy Hiến kiểm tra nơi nêm yết cử tri thôn Bồ Dương 

Qua kiểm tra thực tế, các địa điểm bầu cử đã thực hiện nghiêm túc và chuẩn bị kỹ lưỡng cho việc bầu cử. Trong đó: Việc niêm yết danh sách cử tri đại diện hộ đi bầu công khai đúng quy định. Các tổ bầu cử được thành lập, phân công nhiệm vụ cụ thể và thực hiện chu đáo. Công tác vệ sinh môi trường, trang trí khánh tiết khu vực bỏ phiếu được quan tâm, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2022 - 2024 là đợt sinh hoạt dân chủ trực tiếp, rộng khắp để bầu ra người đại diện cho nhân dân đủ uy tín, năng lực đứng ra vận động tổ chức các công việc tự quản của cộng đồng dân cư, đồng thời chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương.

Ngày bầu cử được thống nhất vào ngày 08/5/2022 (Chủ nhật), thời gian bắt đầu từ 7 giờ, kết thúc lúc 16 giờ cùng ngày. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho việc bầu cử đã cơ bản hoàn tất, các đồng chí lãnh đạo đề nghị các tổ bầu cử tại các thôn tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cử tri đi bỏ phiếu; bảo đảm dân chủ, đúng luật; đúng thời gian, đảm bảo an toàn tuyệt đối trước, trong và sau bầu cử.

            Một số hình ảnh tại các điểm bầu cử :
             
 
 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 05 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 669
Trước & đúng hạn: 669
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:18/05/2022 20:49:54)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ HỒNG PHONG - HUYỆN NINH GIANG

Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Văn Không

Địa chỉ: xã Hồng Phong, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương

Điện thoại:  0979.817.815

Email: nguyenvankhong72@gmail.com

 
Đang truy cập: 6
Hôm nay: 31
Tất cả: 9,813