QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN
ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HỒNG PHONG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÔNG BỐ QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG XÃ HỒNG PHONG ĐẾN NĂM 2030
07/09/2022 12:00:00

Ngày 06/9/2022, UBND xã Hồng Phong tổ chức Hội nghị công bố công khai Quy hoạch chung xây dựng xã Hồng Phong đến năm 2030. Về dự Hội nghị có các đồng chí trong BTV Đảng uỷ, Thường trực Hội đồng nhân dân; Lãnh đạo UBND; Chủ tịch Ủy ban MTTQ; Trưởng các đoàn thể chính trị-xã hội; cán bộ, công chức, bí thư các chi bộ, trưởng, phó các thôn; Trạm trưởng trạm Y tế; Hiệu trưởng các nhà trường và các ngành có liên quan.

Thay mặt Ủy ban nhân dân xã, ông Đặng Huy Hiến, Chủ tịch UBND xã báo cáo quá trình triển khai, thực hiện việc xây dựng quy hoạch trên cơ sở quy hoạch vùng và quy hoạch sử dụng đất của huyện Ninh Giang và tình hình thực tế của địa phương. Quy hoạch chung xã đến năm 2030, trên cơ sở nghiên cứu các điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội và động lực phát triển, dự báo trong tương lai và đề ra các giải pháp cụ thể tổ chức hệ thống các công trình hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật đảm bảo phát triển kinh tế-xã hội và môi trường sinh thái bền vững, khắc phục những bất cập là mục tiêu đề ra trong việc thực hiện quy hoạch.

 

Sau quá trình triển khai, lấy ý kiến nhân dân và trình các sở, ngành của tỉnh. Dưới sự chỉ đạo của BTV Huyện ủy và UBND huyện Ninh Giang, đơn vị Tư vấn đã hoàn thành đồ án quy hoạch phù hợp với định hương phát triển của địa phương theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Hồng Phong lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025, phấn đấu đạt xã NTM nâng cao trước năm 2025 và đạt đô thị loại V.

 

Ngày 13/4/2022, Ủy ban nhân dân huyện Ninh Giang đã ban hành Quyết định số 1321/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch chung xây dựng xã Hồng Phong, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương đến năm 2030.

Ngoài Hội nghị công bố Quy hoạch tại xã, Ủy ban nhân dân xã sẽ đăng tải trên Công thông tin điện tử xã và công bố công khai dưới nhiều hình thức để các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân nắm vững phối hợp triển khai thực hiện.

Căn cứ Quy hoạch đã được phê duyệt, UBND xã sẽ từng bước triển khai thực hiện đảm bảo yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tiếp theo./.

           Bản đồ quy hoạch
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 10 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 2204
Trước & đúng hạn: 2202
Trễ hạn: 2
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:02/10/2023 20:41:21)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ HỒNG PHONG - HUYỆN NINH GIANG

Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Văn Không

Địa chỉ: xã Hồng Phong, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương

Điện thoại:  0979.817.815

Email: nguyenvankhong72@gmail.com

 
Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0